1. A látógató a rendezvény területére történő belépéssel a házirend rendelkezéseit maga ránézve kötelező érvényűnek ismerik el. Miden látogató köteles oly módon viselkedni, hogy a többi látogatót és környéken lakókat ne veszélyeztesse, illetve nyugalmát ne zavarja meg. A rendezőknek,
illettve a helyszínin szolgálatot teljesítő biztonsági szolgálat tagjainak jogában áll ez esetben a rendbontót a rendezvény területéről kikísérni.

2. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a rendezvény közreműködőivel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

3. A rendezvény nyitvatartási ideje 2022. december 9 – december 31., hétfőtől péntekig: 16.00 – 20.00, szombat, vasárnap: 10.00 – 21.00-ig tart.
Az éjszakai záróra után a vendégek kötelesek a rendezvény terültét mielőbb elhagyni.

4. A rendezvényen 18 év alatti látogatók alkoholos italokat nem vásárolhatnak.

5. Kábítószerek fogyasztása a hatályos törvények szerint a rendezvény területén is tilos!

6. A rendezvény területére ütő- vágóeszközt vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos!

7. Személyes értéktárgyaikra fokozattan ügyeljenek, mert a szervezők ezek elvesztéséért, megrongálódásáért, illetve személyi sérülésekért fellelőséget nem vállalnak.

8. A kiállított tárgyi eszközök, hirdetők, dekorációk megrongálása büntetőjogi felelősségre vonással jár.

9. A rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet, melyet a szervező felhasználhat a marketing tevékenysége során. Minden résztvevő, aki a  felvételen feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a szervezőkkel  szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt  telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel  végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti.

10. A fesztivál terültén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!

11. Házi kedvencek a látogató saját felelősségére, pórázzal és szájkosárral ellátva hozhat magával. a rendezvény területére. (Az esetlegesen keletkezett piszkot a gazda köteles eltakarítani.)

12. A fesztivál terültén a programok ideje alatt egészségügyi szolgálat működik.

13. A szervezők a műsor- és időpont változtatás jogát fenntartják.

Minden kedves látogatónak kellemes szórakozást kívánunk!

Szervező: Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. – 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a | +36 53 505 040